slide 1
 
graphics arrow

Uzyskanie dofinansowania

 

Uzyskanie dofinansowania

 


 

Spółka uzyskała dofinansowanie projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla Twój Owoc Trade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Cel projektu i planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 64 931,13 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 100%.

 


graphics info
Kontakt
Opiekun w dziale handlowym:
„Magdalena
MAGDALENA WOŹNIAK-GAJEWSKA
tel: + 48 512 812 944
Dane teleadresowe:
Twój Owoc Sp. z o.o.
Wichradz 32A, 05-660 Warka
NIP: 797-198-48-30
tel.: +48 48 332 27 63
fax: +48 48 332 91 39
e-mail: info@twojowoc.pl
Dojazd: