Twój Owoc

Ekorozwój i dbałość o środowisko

Ekorozwój i dbałość o środowisko

Każdy owoc, dojrzewający w naszych sadach, może czerpać z natury to, co w niej najcenniejsze.

Łączna powierzchnia naszych sadów wynosi 350 hektarów, gdzie panują doskonałe, naturalne warunki dla rozwoju różnego gatunku drzew owocowych, które wspomagamy
najnowocześniejszymi rozwiązaniami z zakresu technologii sadowniczej. Przez profesjonalne zabiegi agrotechniczne zapewniamy optymalny dostęp światła do korony, dzięki czemu owoce zyskują unikalną barwę, soczystość i pyszny smak.
Wszystkie drzewka owocowe na naszych plantacjach nawozimy i nawadniamy z zachowaniem restrykcyjnych norm ekologicznych. Nawozy stosujemy według potrzeb w oparciu o aktualne analizy gleby. Plantacje chronimy przed chorobami i szkodnikami stosując środki ochrony roślin o minimalnym stopniu uciążliwości dla środowiska naturalnego zgodnie z zasadami Integrowanej Produkcji. Każdy etap wzrostu owoców jest wnikliwie analizowany. Jabłka, dojrzewające w blasku jesiennego słońca, są w pełni dojrzałe i gotowe do zbioru w okresie września i października.

Galeria