Twój Owoc

Uzyskanie Dofinansowania

Spółka uzyskała dofinansowanie projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla Twój Owoc Trade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Cel projektu i planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa Wartość projektu: 64 931,13 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 100%.